ΔΕΝ ΘΑ

Να θυμάστε

Gorgias φλεγόμενος

Στίγμα Θέσεων

Κάρ.Παπούλιας 24.07.08

Περιμένοντας τους Βαρβάρους

Κλίκαρε στο Οριζόντιο μενού, για:

Οι 9 τελευταίες αναρτήσεις μου

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Lavish lifestyle enjoyed by a medieval Irish monk

Διαβάστε πώς ζούσαν τρυφηλή ζωή, με ψητούς κύκνους κλπ κλπ, οι καλόγεροι του Μεσαίωνα στην Ιρλανδία  (που ήταν και φτωχός τόπος, ώσπου το 1537 τους στρίμωξε ο Ερρίκος ο 8ος και έκλεισε τα μοναστήρια, φανταστείτε τι καταβρόχθιζαν εδώ στο πάμπλουτο Βυζάντιο!!! το Κηφηναριό) . 
---στην φωτό, είναι η αγκράφα της ζώνης---

Κάτω απο το Αγγλικό κείμενο, έχω τη μετάφραση στα Ελληνικά
Dig finds medieval monk was living it up in Kilkenny pad  απο εδώ:  Irish Times
ARCHAEOLOGISTS IN Kilkenny, have discovered new evidence of the lavish lifestyle, enjoyed by a medieval Irish monk.
Archaeologist Coilin O'Drisceoil holds up a monk's belt buckle discovered in a 14th-century primitive garderobe toilet during excavations at Rothe House in Kilkenny.
This was unearthed recently during ongoing excavations that prove at least some senior clergy feasted on roast swan, T-bone steaks and imported fine French wines. 
This, despite their public image as men who professed poverty and who were supposed to be devoted to "the simple life".
A 14th-century toilet, known as a "garderobe", was also excavated.
The archaeological dig is taking place in the grounds of Rothe House, an early 17th-century Irish merchant's town residence and garden situated in the centre of Kilkenny city. 
But the excavations have uncovered evidence of a previous "town house" there which belonged to Cistercian monks.
Róisín McQuillan, manager of Rothe House, said the original dwelling was the "city pad" of the Abbot of Duiske Abbey an important Cistercian monastery located by the river Barrow at Graiguenamanagh, some 30km (20 miles) away. 
The dig has confirmed that successive abbots ( πλούσιοι ηγούμενοι) "enjoyed the high life in the city while the rest of the monks lived a simple, ascetic existence at the abbey".
Archaeologist Cóilín Ó Drisceoil, who led the team, said "the garderobe was the medieval equivalent of a luxury jacks" and the significance of the "quite rare discovery" was that "it provides an important insight into how a medieval abbot (ηγούμενος) lived".
Bones discovered showed the abbot would have "eaten roast swan and the best cuts of beef including T-bone steaks". The senior monk would have drunk French wine then a symbol of real wealth imported from Bordeaux through New Ross port.
A garderobe was a small room built on to the outside wall of the upper floor of a medieval house. 
The toilet mechanism consisted of a hole in the ground surrounded by a wooden seat. 
Waste travelled down through a chute into a stone-built cess-pit in the garden.
Kitchen waste would also have been disposed of via the chute.
Among the finds made by the team were bones from swans and various choice cuts of beef; fragments of pottery wine jugs imported from Bordeaux; and "an intact stool" in which a fruit stone possibly apricot is embedded.
But the most startling discovery was a rusting belt buckle. Mr Ó Drisceoil said: 
"You can just imagine that moment six centuries ago now frozen in time when the abbot's belt slipped into the loo and vanished".
Although the leather belt has long since rotted way, the buckle is still intact.
He explained that "the abbot's 'good times' came to an end when he was booted out" and both his town house and the abbey were confiscated by the state when Henry VIII dissolved the monasteries in Ireland under legislation introduced in 1537.
The Kilkenny site was then acquired by the wealthy Rothe family who built a lavish residence consisting of three Elizabethan-style cut-stone houses. 
Rothe House has been restored and is today a major tourist heritage attraction.
Ελεύθερη Μετάφραση του Αγγλικού κειμένου απο τους Ιρλανδικούς TIMES:
Ανασκαφή, ευρήματα, ο μεσαιωνικός μοναχός που ζούσε στό άνω Kilkenny, απο εδώ: Ιρλανδικοί TIMES
Οι ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ του Kilkenny, έχουν ανακαλύψει τα νέα στοιχεία του γενναιόδωρου τρόπου ζωής, που απολαμβάνονται από έναν μεσαιωνικό ιρλανδικό μοναχό.
Αυτό ξεθάφθηκε πρόσφατα κατά τη διάρκεια των τρεχουσών ανασκαφών που αποδεικνύονται ότι τουλάχιστον κάποια ανώτερη ιεροσύνη (Ιερωμένος) έτρωγε ψητό κύκνο, T-bone μπριζόλες και εισήγαγε τα λεπτά και ακριβά, γαλλικά κρασιά.
Αυτό, παρά τη δημόσια εικόνα τους ως άτομα που δήλωσαν φανερά την ένδεια και που ήταν υποτιθέμενα για να αφιερωθούν «στην απλή ζωή».
Μια 14ου Αιώνα τουαλέτα, γνωστή ως «garderobe», ανασκάφθηκε επίσης.
Ο αρχαιολογική ανασκαφή πραγματοποιείται στους λόφους του σπιτιού Rothe, του κήπου κωμοπόλεων στην αρχή του  17ου αιώνα, σε κατοικία ιρλανδικού εμπόρουκαι που τοποθετούνται στο κέντρο Kilkenny της πόλης.
Αλλά οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει τα στοιχεία ενός προηγούμενου «δημαρχείου» εκεί που άνηκε στους κιστερκιανούς μοναχούς.
 Το Róisín McQuillan, διευθυντής του σπιτιού Rothe, είπε ότι η αρχική κατοικία ήταν το «μαξιλάρι πόλεων» Abbot του αβαείου Duiske ένα σημαντικό κιστερκιανό μοναστήρι που βρέθηκε από το χειραμάξιο ποταμών σε Graiguenamanagh, περίπου 30km (20 μίλια) μακριά.
Σκάψτε έχει επιβεβαιώσει ότι οι διαδοχικά abbots (ηγούμενοι) «απόλαυσαν την υψηλή ζωή στην πόλη ενώ το υπόλοιπο των μοναχών έζησε μια απλή, ασκητική ύπαρξη στο αβαείο».
Ο αρχαιολόγος Cóilín Ó Drisceoil, που οδήγησε την ομάδα, είπε ότι «το garderobe ήταν το μεσαιωνικό αντίτιμο μιας πολυτέλειας ανυψώνει με γρύλλο» και η σημασία της «αρκετά σπάνιας ανακάλυψης» ήταν ότι «παρέχει μια σημαντική διορατικότητα στο πώς μεσαιωνικό abbot έζησε».
Τα κόκκαλα που ανακαλύφθηκαν εμφάνισαν ότι abbot θα είχε το "φαγωμένο ψητό κύκνο και τις καλύτερες αποκοπές του βόειου κρέατος συμπεριλαμβανομένων T-bone των μπριζολών». 
Ο ανώτερος μοναχός (ηγούμενος) θα είχε πιει  και το γαλλικό κρασί έπειτα, ένα σύμβολο του πραγματικού πλούτου που εισάγεται από το Μπορντώ μέσω του νέου λιμένα του Ross.
Ένα garderobe ήταν ένα μικρό δωμάτιο που χτίστηκε προς τον εξωτερικό τοίχο του ανώτερου πατώματος ενός μεσαιωνικού σπιτιού.
Ο μηχανισμός τουαλέτας αποτελούνταν από μια τρύπα στο έδαφος, που περιβλήθηκε από ένα ξύλινο κάθισμα.
Τα απόβλητα ταξίδευαν πρός τα κάτω, μέσω μιας υδατόπτωσης, σε έναν πέτρινο-χτισμένο βόθρο στον κήπο.  Τα απόβλητα κουζινών επίσης θα τα είχαν ξεφορτωθεί μέσω αυτής  της υδατόπτωσης.
Μεταξύ των ευρημάτων που έγιναν από την ομάδα ήταν: κόκκαλα από τους κύκνους και τδιάφορα επιλεγμένα τεμάχια βοδινού κρέατος, καθώς τμήματα των  πήλινων κανατών κρασιού που εισάγονται από το Μπορντώ της Γαλλίας, επίσης και «ένα άθικτο σκαμνί» στο οποίο ένα κουκούτσι βερύκοκου   ενδεχομένως, είναι ενσωματωμένο.
Αλλά η τρομερή ανακάλυψη ήταν μια οξυδωμένη πόρπη ζωνης. 
Ο κ. Ó Drisceoil είπε: «Μπορείτε ακριβώς να φανταστείτε εκείνη την στιγμή, έξι αιώνες πριν  όταν η ζώνη του abbot (ηγουμένου) του γλιστράει στην τουαλέτα και εξαφανίζεται». 
Αν και το δέρμα της ζώνης έχει σαπίσει, πάει πολύς καιρός από τότε, η πόρπη είναι ακόμα άθικτη.
Εξήγησε ότι «οι abbot (ηγουμενικές) «καλές εποχές, τερματίστηκαν όταν τέθηκε σε έξωση» και το δημαρχείο του και το αβαείο δημεύθηκαν από το κράτος, όταν ο Βασιλεύς, Ερρίκος 8ος, έκλεισε τα μοναστήρια στην Ιρλανδία στο πλαίσιο της νομοθεσίας που εισήχθη το 1537.
Η Kilkenny περιοχή αποκτήθηκε έπειτα από την πλούσια οικογένεια Rothe που έχτισε μια γενναιόδωρη κατοικία που αποτελείται από τρία αποκοπή-πέτρινα σπίτια Ελισαβετ.ιανού/elizabethan-ύφους.
Το σπίτι Rothe έχει αποκατασταθεί και είναι σήμερα ένα σημαντικό θέλγητρο κληρονομιάς τουριστών.
------------------
The Cistercians were badly affected in England by the Protestant Reformation, the Dissolution of the Monasteries under King Henry VIII, the French Revolution in continental Europe, and the revolutions of the 18th century, but some survived and the order recovered in the 19th century. In 1891 certain abbeys formed a new Order called Trappists (Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae - OCSO), which today exists as an order distinct from the Common Observance.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Περί Εμού

μετάφραση

ΕΙΠΑΝ - ΕΓΡΑΨΑΝ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΩΡΑ! - Λένε οι Ιρλανδοί!!!

ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - It will happen to Greece

Argentina's Economic Collapse (FULL VERSION)

The Money Masters-Οι Αφέντες του Χρήματος

mad.tv

Ακου Βαγγέλη "Vangelis"

Ακου-Διαβάζοντας Long

Ακου-Διαβάζοντας small

Ακου Jazz-Blues

Ράδιο-Δισκοθήκη

Dalkas 88.2 Chalkida, GR >

ειδήσεις απο cebil

Ψάξτε Φθηνότερη Βενζίνη

Archaeology Daily News

Ο Καιρός Σήμερα

Estar

Μην

Ύμνος